Rólunk

Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Érdeklődők!

      Alulírottak, mint az 1966-ban alapított PSG Kft. tulajdonos ügyvezetői a Kft. keretein belül közösen gazdálkodunk a tulajdonunkban álló mintegy kettőszázötven hektár területen.

Gazdálkodásunk fő tevékenysége a vágóhídi baromfinevelés ( liba, kacsa ) volt integrációs szerződés keretében, évi 5-600 ezres mennyiségben.
     Az elmúlt évben áttekintettük eddigi gazdálkodásunkat és nyilvánvalóvá vált, hogy az eddigi vágóhídi tömegtermelés nem hozza meg számunkra a kívánt eredményt. Keresni kellett egy olyan terméket, amit mint keresett prémiumterméket tudunk előállítani, figyelemmel az adottságainkra és a várható piaci keresletre.
     Döntöttünk arról, hogy fő tevékenységünk keretében a mai, sőt a jövő igényeinek legmagasabb szinten megfelelő csirkét és gyöngytyúkot kívánunk tenyészteni és piacra hozni. Ennek genetikai alapjait a franciaországi  SASSO cég tenyész anyagában  találtuk meg. A tőlük vásárolt és folyamatosan szállított tojás, illetve törzs felhasználásával neveljük az előírt minőségi feltételek között az általunk eladásra kínált prémium terméknek számító csirkét és gyöngytyúkot. Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységükkel bizonyos értelemben új utakon járunk, a minőségi genetikai háttér, a speciális tartási-, takarmányozási-, vágási stb. körülmények jelentős költségnövekedéssel járnak, de meggyőződésünk hogy a termék minősége bőségesen ellentételezi a jelentős befektetéseket. Ezt egyébként már több neves étterem séfjének próbasütése visszaigazolta.

Két terméket ajánlunk értékesítésre:  „Kunsági csirke” és  „Kunsági gyöngytyúk”.

     Termékeink kiválasztása, tenyésztése, nevelése és forgalmazása során a kompromisszum nélküli minőség megteremtése a cél. A SASSO cég által kimondottan szabadtartásra és lassú növekedésre kitenyésztett fajták alkalmazása már eleve biztosítja a legmagasabb minőség elérésének lehetőségét, ezért jelenleg Franciaországból hozzuk be a tojásokat és törzseket, ezekből keltetjük, illetve neveljük falkáinkat. A kiváló genetikai alaphoz társul a világon mindenhol ismert  és elismert Label Rouge minősítési rendszer ( Arreté du 31 juil. 2017 ) előírásainak  szigorú betartásával folytatott állattartás és vágás, ami jelenti az állatoknak minden környezetvédelmi és állatjóléti követelmény betartásával szabadban történő tartását, takarmányozását és vágását. Mindezen tevékenység végzésére vonatkozó hatósági engedély, hozzájárulás és ezek dokumentációja természetesen rendelkezésre áll.
     Az állatokat a kiskunsági homokhátság homokos talajú, erdővel és bokros ligetekkel tarkított, minden szennyező forrástól távoli területein neveljük. Takarmányként kizárólagosan növényi eredetű takarmányt használunk, a csirkék és a gyöngytyúkok természetes környezetben  teljesen szabadon mozognak, kapirgálnak természetes igényeik szerint. Nevelési idejük min. 84 nap (csirkék) ill. 94 nap (gyöngytyúkok). A leírt körülmények, a teljesen stressz mentes környezet mind alapvető feltétele a minőségi húsárú létrejöttének. További előírások vonatkoznak az állatok speciális vágására, mely feltételek betartása biztosítja az összes előző feltételekkel együtt, hogy a levágott állatok  húsa  fagyasztás nélkül, a teljes gasztronómiai értékét megőrizve, friss hűtött termékként, szakszerű kezelés mellett (1 – 4 C. fokon hűtve) 14 napig felhasználható.

Az előzőeket összegezve termékeink magas prémium minőségét az alábbiak jelentik, ill. biztosítják:              
- Genetikai adottságok
- Lassú növekedés, hosszú nevelési idő
- Tartási, nevelési körülmények (szabad tartás, sok mozgás, stressz mentes környezet stb.)
- Takarmányozás: kizárólagos növényi eredetű takarmány, minden szertől, antibiotikumoktól           
    mentes tartás
- Vágás: a lehető legkíméletesebb módszerek alkalmazása a stressz és a nem kívánt sérülések elkerülésére, rendkívüli előny a hosszú 14 napos eltarthatóság friss árúként.

     Termékeink szállítását szolgáltatásnak is tekintjük, ami jelenti többek között a megrendelői kívánságok mind szélesebb körű figyelembevételét, a folyamatos ellátás biztosítását. Ennek érdekében a telepünkön történő értékesítés mellett vállaljuk saját eszközeinkkel, a hűtőlánc fenntartásával a megrendelő telepére történő szállítást.
Jelenleg egész csirke és gyöngytyúk testeket értékesítünk konyhakész állapotban hűtött friss árúként, vagy kívánságra fagyasztott állapotban.
     Tudatában vagyunk annak, hogy tevékenységünk, ill. termékünk hazai keretekben újszerű. Erre is figyelemmel alapos felmérést végeztünk hazai, ill. külföldi viszonylatban is. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy van jövője  és piaca ennek a terméknek, természetesen a speciális feltételeket és igényeket figyelembe véve és kielégítve. Tekintettel arra, hogy lehetőségeink alapján a termelésünk volumenét a kereslethez tudjuk igazítani, gyakorlatilag korlátok nélkül tudjuk bővíteni termelésünket a megrendelések függvényében.
 
Budapest,  2019-01-31             Dr Pintér Gábor               Süli-Csontos Ottó
                                                  ügyvezető PSG Kft.         ügyvezető PSG Kft.

ÁSZF   Adatvédelmi nyilatkozat

Kunsági csirke®
Készítette: COM Informatikai Kft